2020/21 учебный год

 

Работы победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году:


        Литература                                                                                              

9 класс

 Абалуева У.Р.

Ануфриева Е.А.

Бахарева А.А.

Ботякова М.П.

Бурых Д.В.

Власова К.С.

Воробьев К.И.

Грачева Э.А.

Гроховская В.М.

Демидова О.С.

Ечевская М.В.

Жаринова А.А.

Заводнов Д.С.

Зотова П.Д.

Казарцев Д.А.

Калачева Я.В.

Картешкина Е.Е.

Кузнецова М.В.

Лысикова М.М.

Майорова С.С.

Молоткова А.В.

Низовибатько В.С.

Никитин В.А.

Панова А.С.

Подковырова А.Д.

Полубояринов И.В.

Попова К.О.

Придорогина П.Н.

Свиридова А.В.

Свиридова А.Е.

Соломатина В.В.

Соломатина Е.А.

Стребкова Е.А.

Суздальцева В.А.

Сутормина К.С.

Тренина С.А.

Туровская Г.А.

Урманова Е.С.

Чернышова В.А.

Чехова Д.В.

Шепеленко А.А.

Шлычкова Д.С.

Юрина Д.А.

 

10 класс

Акулова А.П.

Баженова В.А.

Белобородова М.С.

Блохина В.Ю.

Бочкалова А.Е.

Брылёва А.И.

Бучнева К.Ю.

Голик М.Д.

Гунина Т.Ю.

Дмитриева Е.С.

Зарезина М.С.

Зубкова Д.Д.

Калинкина К.Д.

Ковешникова К.С.

Колдашова У.В.

Колобова С.А.

Комбаров В.А.

Котлярова К.Ю.

Кроляк Э.И.

Кулешова С.Э.

Куляева Д.А.

Кутянина М.Ю.

Переславцев Д.В.

Скрипцова И.Е.

Ступникова А.П.

Субботина М.Р.

Фетисова А.Г.

Финаев А.Д.

Чечётина А.Ю.

Чичканова Д.Д.

Шальнева Д.О.

Шинкарев П.Д.

Щербакова А.В.

Юрова В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс

Андреева Д.Р.

Балабанова В.В.

Белякова А.А.

Божкова Е.С.

Борзова В.А.

Бородина Е.Э.

Бритвина А.С.

Буданцева К.С.

Бутусова А.В.

Говердовская А.В.

Голованова А.В.

Гребенникова В.К.

Дрожжина А.А.

Душкина М.С.

Емельянов А.А.

Забровская Е.Е.

Завражина А.Д.

Казьмин В.А.

Константинова Н.В.

Костенко Д.Ю.

Красивская В.Д.

Крылова А.С.

Малахова А.А.

Назарова Е.Д.

Никанкина Д.В.

Никифорова Е.А.

Полянина Д.И.

Попова А.А

Римарь В.С.

Романова А.Б.

Руднева А.С.

Свинцова А.В.

Ситникова В.А.

Скопин М.С.

Сысоева А.В.

Титов М.Р.

Тучак В.В.

Федотова Е.А.

Чернова У.Ю.

Шаповалова А.Д.

Эгамбердиев У.Н.У.

 

 

 

 

 Французский язык

 9-11 класс:

Бирюлина Я.А.

Бузанова А.В.

Гришина С.Г.

 Кошкина А.В.

Лютая В.И.

Нуждова А.М.

Первушина П.А.

 Пестов К.А.

Сергиенко Д.Д.

Халтян В.А.

 

 Русский язык

 9 класс:

Антонова М.П.

Бахарева А.А.

Бибукова Л.В.

Богомазова А.Д.

Борькин Д.А.

Воробьев К.И.

Воропаева А.И.

Глотова Н.А.

Грачева М.А.

Гроховская В.М.

Дементьев Н.Г.

Дорожкина А.С.

Егоров А.П.

Ерёмина Д.А.

Жернова И.С.

Жирова С.А.

Зуйкова Е.С.

Иванов М.А.

Иванова В.А.

Каширская Е.М.

Ковынёва Е.В.

Козлова А.Р.

Козлова И.Р.

Комбаров Н.А.

Корольков Р.А.

Кочетова М.А.

Кривошеева А.А.

Курбатова В.В.

Любецкая М.В.

Максимова Д.С.

Молоткова А.В.

Мордовина В.А.

Мугачева С.А.

Нечаева М.А.

Пижонкова С.А.

Подольский А.С.

Попова К.О.

Порядина М.С.

Пудовкина Ю.Ю.

Рюмина Е.А.

Сайкина А.В.

Сайкина К.О.

Сафонов Д.М.

Селяева И.Ю.

Соломатина Е.А.

Степанова И.С.

Сусликова А.О.

Тимофеева Д.Н.

Толмачев К.П.

Тупицына Ю.О.

Филатова В.И.

Хромов И.С.

Цепалкин Д.В.

Чеханова В.И.

Чехова Д.В.

Шепеленко А.А.

Шишкин А.И.

Шлычкова Д.С.

Шуваева И.О.

 

10 класс

Акулинина М.В.

Баженова В.А.

Белобородова М.С.

Блохина В.Ю.

Болотина А.М.

Брылева А.И.

Бурцева К.К.

Гавриленко Е.С.

Голубь П.А.

Дмитриева Е.С.

Долгова К.Р.

Дягилева О.С.

Ерохина А.В.

Завязкина А.О.

Загуменнов И.С.

Закопырина М.Д.

Зарезина М.С.

Зацепина М.Д.

Иванова А.И.

Ивашиненко В.С.

Колодина Д.Н.

Комбаров В.А.

Клинкова А.А.

Кроляк Э.И.

Кукавко А.П.

Куляева Д.А.

Кутянина М.Ю.

Лапшина М.С.

Лезина Е.А.

Липатов В.А.

Логачева Д.А.

Майстренко Е.А.

Макаров А.М.

Милованова И.Р.

Муталимова Д.А.

Отдельнов М.С.

Панина М.В.

Парешина П.М.

Русских И.А.

Рязанова А.А.

Свиридова А.А.

Семенцова С.Д.

Скрипцова И.Е.

Соловьева П.О.

Сосульникова А.Ф.

Стрельникова Н.И.

Точенова У.В.

Тюняева Е.Ю.

Филиппова Т.Д.

Чечётина А.Ю.

Шинкарев П.Д.

Шишлакова М.В.

Шкуренко П.А.

Шутилина А.В.

Юрова В.С.

 

 

 

 

11 класс

Абдуллаева З.Р.

Акобян М.В.

Бартновская М.Ю.

Белоусов К.А.

Белякова А.А.

Бирюкова А.А.

Бровкина А.В.

Бритвина А.С.

Бутусова А.В.

Гоголева П.В.

Грудцына А.Н.

Дворецков К.А.

Знобищева Е.С.

Игумнова К.С.

Кондаурова А.А.

Комаров К.С.

Котлярова А.А.

Кравец К.И.

Кручко С.А.

Кузнецова К.А.

Куракова И.С.

Леденева Т.И.

Минаева В.П.

Мордасова А.М.

Никончук М.Н.

Павлюченко Е.А.

Пендеева О.А.

Попова А.А.

Прохорова Е.А.

Свиридов М.И.

Соколова К.А.

Сысоев А.А.

Сысоева А.В.

Титов М.Р.

Халяпин К.П.

Цветкова Д.Р.

Шеина М.А.

Щербакова В.А.

Эгамбердиев У.Н.У.

Янова М.С.

Яркина Д.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        химия

9 класс 1 тур

Абрамова Л.Р.

Дементьева Д.С.

Илюхина Е.В.

Кобзев И.А.

Магадиев Т.М.

Позднякова Е.А.

Субботина М.Р.

9 класс 2 тур

Абрамова Л.Р.

Дементьева Д.С.

Илюхина Е.В.

Кобзев И.А.

Магадиев Т.М.

Субботина М.Р.

 

10 класс 1 тур

Владимирец Е.В.

Ерохин И.А.

Маторина А.Е.

Милосердов Д.М.

Платицын М.А.

Царелунга Д.С.

Шевердяева В.И.

Шишлакова М.В.

Яковлева М.А.

10 класс 2 тур

Владимирец Е.В.

Ерохин И.А.

Маторина А.Е.

Милосердов Д.М.

Царелунга Д.С.

Шевердяева В.И.

Шишлакова М.В.

Яковлева М.А.

 

11 класс 1 тур

Букатина Я.В.

Гладышева В.А.

Глазков Д.Р.

Гребенников В.В.

Прохорова Е.А.

Романова А.Б.

Тихонова П.А.

Тугучева А.А.

11 класс 2 тур

Букатина Я.В.

Гладышева В.А.

Глазков Д.Р.

Гребенников В.В.

Прохорова Е.А.

Романова А.Б.

Тихонова П.А.

Тугучева А.А.

Физика 1 тур

9 класс

 Абрамова Л.Р.

Белоусов М.Н.

Бобылёва А.В.

Богословская А.Е.

Бокова И.А.

Выгузов А.В.

Дебеляк В.А.

Зверева Т.А.

Зотова С.Р.

Козакова А.А.

Кондрашёв В.А.

Красников В.А.

Кулин Е.А.

Мантуляк Е.В.

Мягкова А.С.

Полубояринов И.В.

Севидов И.С.

Сулимов Н.М.

Телелюхин А.А.

Тихонов Т.Н.

Федотов С.И.

Цветкова А.А.

Ширшов Д.К.

Яковлева Н.Н.

10 класс

Бакуменко К.М.

Бегрман В.Д.

Безукладов А.С.

Болдырева О.Р.

Волков А.И.

Герасимов И.А.

Гусев Т.М.

Закопырина М.Д.

Зорина Е.Д.

Иванникова А.И.

Иванов Е.Р.

Колупаев В.В.

Котлов А.Р.

Куликов Я.В.

Ламзин П.А.

Максимов В.А.

Мельник Т.А.

Шабанов Д.С.

Шульгин К.П.

 

 

 

 

 

 

11 класс

Бобылева Е.Ю.

Воропаева Е.В.

Глазков Д.Р.

Дерябин Д.С.

Крохин А.С.

Лазарев Н.Р.

Марин А.А.

Никифорова А.Р.

Стрельников И.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 2 тур

9 класс

Абрамова Л.Р.

Белоусов М.Н.

Бобылёва А.В.

Богословская А.Е.

Бокова И.А.

Выгузов А.В.

Дебеляк В.А.

Зверева Т.А.

Зотова С.Р.

Козакова А.А.

Кондрашёв В.А.

Красников В.А.

Кулин Е.А.

Мантуляк Е.В.

Мягкова А.С.

Полубояринов И.В.

Севидов И.С.

Сулимов Н.М.

Телелюхин А.А.

Тихонов Т.Н.

Федотов С.И.

Цветкова А.А.

Ширшов Д.К.

Яковлева Н.Н.

10 класс

 Бакуменко К.М.

Бегрман В.Д.

Безукладов А.С.

Болдырева О.Р.

Волков А.И.

Герасимов И.А.

Гусев Т.М.

Закопырина М.Д.

Иванникова А.И.

Иванов Е.Р.

Колупаев В.В.

Котлов А.Р.

Куликов Я.В.

Ламзин П.А.

Максимов В.А.

Мельник Т.А.

Шабанов Д.С.

Шульгин К.П.

 

 

 

 

 

 

11 класс

Бобылева Е.Ю.

Воропаева Е.В.

Глазков Д.Р.

Дерябин Д.С.

Крохин А.С.

Лазарев Н.Р.

Марин А.А.

Никифорова А.Р.

Стрельников И.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономия

9 класс

Гарницкий А.А.

Цветкова А.А.

 

 

 

10 класс

Бергман В.Д.

Котлов А.Р.

Моисеева Е.О.

Рогова А.Р.

Сивохина А.И.

11 класс

Никифорова А.Р.

Усачева Н.И.

 

 

 

Top
Сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий. Кликните на «X», чтобы согласиться с использованием «cookies» и больше не отображать это предупреждение. More details…