2019/20 учебный год

Работы победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году:


        Русский язык                                                                                                   

 9 класс

Белобородова М.С.

Брылева А.И.

Гавриленко Е.С.

Дмитриева Е.С.

Ерохина А.В.

Закопырина М.Д.

Зарезина М.С.

Макаров А.М.

Скрипцова И.Е.

Чечётина А.Ю.

Шлычкова Д.С.

 

 10 класс

Белянова А.А.

Знобищева Е.С.

Игумнова К.С.

Миронова М.А.

Попова А.А.

Сысоева А.В.

Титов М.Р.

Щербакова В.А.

Алиева А.А.

 

 

 

 11 класс

Балакова А.А.

Белоусова Е.В.

Васильев Ф.А.

Витютина О.А.

Гербер А.А.

Дерябина Е.И.

Кожемяко Ю.В.

Кузнецова И.А.

Мамонтова А.А.

Подобедова У.А.

Сенкевич С.А.

Смольникова С.Ю.

Шатилова Е.С.

 

 Французский язык

 9-11 класс:

 Ильина В.А.

 Нуждова А.М.

 Первушина П.А.

 Сергиенко Д.Д.

 Бирюлина Я.А.

 Есикова К.М.

 Пестов К.А.

 Право

 9 класс

Афонин Д.Н.

Березова Т.Ф.

Булочников С.Ю.

Дзягиль А.А.

Еремина С.А.

Зарезина М.С.

Кузнецов К.А.

Кулешова С.Э.

Полякова Е.А.

Потупо Г.Ф.

Семенов Д.Р.

Скрипцова И.Е.

Соболева А.О.

Сурков Д.К.

Чечетина А.Ю.

Шевченко Д.А.

 10 класс

Акимова В.В.

Белякова А.А.

Бокарева В.А.

Гаврилова П.И.

Джафаров Я.Ф.

Иванова А.А.

Иванова В.С.

Петрова Д.А.

Снегирева М.С.

Сысоева А.В.

Тузова В.А.

Шевченко В.В.

 11 класс

Булычева В.Г.

Бурмистров А.А.

Воробьева М.Н.

Губанов А.А.

Дерябина Е.И.

Изгарев С.А.

Кирш Д.Д.

Клепикова И.П.

Кондрашова Е.В.

Кузнецов Г.А.

Подобедова У.А.

Постников П.Ю.

Сидоркина В.В.

Смирнова П.С.

Соловьева Э.В.

Степанов А.О.

Струков А.А.

Чепракова В.Р.

Юрина А.О.

Ястребова А.А.

Информатика

   

 9-11 классы 1 тур 2 тур

 Экология

   

 9 класс

Горбунов А.

Ерохин И.

Иванов Е.

Ильин А.

Комратова М.

Подобедова А.

Самородова М.

Синельникова С.

 10 класс

Аюшкина З.

Ветрова О.

Дрожжин Н.

Захаров А.

Макаров Д.

Машкова А.

Нестерова Д.

Осинкин Е.

Романова А.

Свинцова А.

 11 класс

Дворянков Н.

Ежова Е.

Крыловская В.

Куцевалова У.

Лежнева П.

Лутовина И.

Мамонтова А.

Осинкина И.

Рыжков В.

Савватеева В.

Самсонова М.

Сухова А.

Усова А.

Ходоровский И.

 Обществознание

  

 9 класс

Белобородова М.С.

Ефименко С.Ю.

Скрипцова И.Е.

Афонин Д.Н.

Бергман В.Д.

Брылева А.И.

Булгаков И.В.

Ерохина А.В.

Кулешова С.Э.

Макаров А.М.

Маленкова И.Д.

Парасенко Г.М.

Рылева П.Н.

Смыков М.С.

Трушкина А.Р.

Филиппова Т.Д.

 10 класс

Бартновская М.Ю.

Голованова А.В.

Иванова В.С.

Баранова А.А.

Воробьева М.О.

Замятин Ю.М.

Знобищева Е.С.

Иванова А.А.

Оленева Т.М.

Припадчева М.Г.

Сысоева А.В.

Хордыков М.И.

Цветкова Д.Р.

Альбицкая Е.А.

 11 класс

Васильев Ф.А.

Губанов А.А.

Изгарев С.А.

Шатилова Е.С.

Колягина В.А.

Кандрашова Е.В.

Кузнецова В.С.

Прохоровская А.Г.

Семенов И.А.

Сенкевич С.А.

Струков А.А.

Чепракова В.Р.

Юрина А.О.

Булычева В.Г.

Зорина А.С.

 

 Астрономия

 -

 10 класс

Никифорова А.В.

Усачева Н.И.

 11 класс

Дмитриевцев Ю.

Майорова А.В.

 Биология

 9 класс

Дементьева Д. С.

Журавлева Д. П.

Ильин А. А.

Илюхина Е. В.

Комратова М. С.

Матросов Я. Д.

Медяник В. А.

Саков В. Э.

Царелунга Д. С.

Шевердяева В. И.

Яковлева М. А.

 10 класс

Болдырева К. А.

Григорьева А. А.

Иванов Т. В.

Калугина С. Э.

Ларин Д. В.

Макаров Д. А.

Машкова А. К.

Нестерова Д. А.

Объедков Д. В.

Объедкова А. С.

Порядин И. Д.

Прохорова Е. А.

Свинцова А. В.

Уваркина А. А.

 11 класс

Акользин И. И.

Бешуля А. А.

Ежова Е. В.

Жалнина Ю. А.

Иванникова М. А.

Куцевалова У. А.

Лутовина И. А.

Малютина А. В.

Хворова А. А.

Чивилева А. А.

 Физика

 9 класс

Бергман В.Д.

Болдырева О.Н.

Герасимов И.А.

Гусев Т.М.

Закопырина М.Д.

Константинова В.А.

Мельник Т.А.

Першин С.М.

Шабонов Д.С.

 10 класс

Абдулаева З.Р.

Аксенов Д.А.

Бобылева Е.Ю.

Воропаев И.А.

Воропаева Е.В.

Дерябин Д.С.

Кравец К.И.

Лазарев Н.Р.

Никитина Т.О.

Никифорова А.Р.

 11 класс

Алешина Э.С.

Волков П.А.

Глинкина Д.Д.

Дмитриевцев Ю.А.

Коротков В.С.

Майорова А.В.

Пинчукова И.А.

Рыжков В.Б.

Сенкевич С.А.

Тетюхина Л.Н.

 

 География

 9 класс

Горбунов А.Р.

Долгова К.Р.

Завистнова А.Ю.

Илясова А.А.

Капитанова А.М.

Отдельнов М.С.

Фролов И.А.

 

 10 класс

Астахов Н.А.

Белякова А.А.

Васильев С.С.

Карамышев Р.И.

Нечаев Н.Р.

Пуставалов Ф.А.

Руднева А.С.

Саградян К.А.

Сусоров А.Д.

Эгамоердиев У.Н.

 

 11 класс

Базылева Е.А.

Беляков М.Р.

Кабочкин С.А.

Лапшина А.А.

Логунов Н.Р.

Нащекина Ю.А.

Полякова Е.С.

Руднев А.П.

Сенкевич С.А.

Смирнова П.С.

Смольникова С.Ю.

Струков А.А.

Шатилова Е.С.

Шатин В.С.

Шипилова В.Г.

 

 ОБЖ

 9 класс

Аверкова Д.А.

Андронова П.Д.

Вальдман И.П.

Григорьев С.А.

Евлахина А.Р.

Заборовсая Е.В.

Котлов А.Р.

Литягин А.А.

Лукянчикова А.В.

Пчелинцев В.В.

Руснак Д.А.

 

 10-11 класс

Баев Д.Ю.

Васильев Д.Н.

Ветрова Е.А.

Ветрова О.П.

Винокурова К.Д.

Гагулин А.Ю.

Дубонин И.С.

Жалнина Ю.А.

Кобзарь А.С.

Константинова А.Д.

Кочанов Н.В.

Курышев А.А.

Макаров Д.А.

Морозов П.Ю.

Павлова Е.В.

Сапрыкина К.А.

Семенова Е.В.

Смыков А.И.

Стародубова А.А.

Трофимов А.Г.

Хохлова А.Д.

 Литература

 9 класс

Баженова В.А.

Белобородова М.С.

Бочкалова А.Е.

Брылева А.И.

Бучнева К.Ю.

Глодева С.Д.

Дмитриева Е.С.

Зарезина М.С.

Калинкина К.Д.

Скрипцова И.Е.

Чечетина А.Ю.

Шинкарев П.Д.
 10 класс

Андреева Д.Р.

Голованова А.В.

Костенко Д.Ю.

Красивская В.Д.

Крылова А.С.

Левыкина О.В.

Полянина Д.И.

Проскурякова Е.В.

Римарь В.С.

Свинцова А.

Сысоева А.В.

Титов М.Р.

Чернова У.Ю.

Эгамбердиев У.Н. 11 класс

Васюкова А.А.

Ильина Ю.С.

Карева Т.Д.

Кириенко А.В.

Кожемяко Ю.В.

Козодаева Е.С.

Колесникова В.В.

Красова В.Ю.

Кречнева В.В.

Макурина Е.Д.

Порядина Е.А.

Рыжков В.Б.

Сысоева Ю.В.

Фролова А.А.

Шубина К.С. Химия

 9 класс

Владимирец Е.В.

Ерохин И.А.

Ильин А.А.

Маторина А.Е.

Непанова Е.Э.

Парфенюк И.В.

Царелунга Д.С.

Яковлева М.А.

 

 

 10 класс

Букатина Я.В.

Гладышева В.А.

Захаров А.П.

Машкова А.К.

Романова А.Б.

Свинцова А.В.

Уваркина А.А.

Шеина М.А.

 11 класс

Балабанова С.П.

Ежова Е.В.

Колодин К.

Кузнецова У.А.

Нишукова М.А.

Скляр Е.Ю.

Фомичева М.О.

Фролова М.О.

Хворова А.А.

  Математика

 9 класс

Бастрыкин Д.С.

Березняк А.А.

Герасимов И.А.

Закопырина М.Д.

Иванникова А.И.

Мельник Т.А.

Першин С.М.

Сусликова А.Ф.

Филиппова В.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 класс

Аксенов Д.А.

Астахов Н.А.

Бирюков Н.В.

Бобылева Е.Ю.

Бураменская Я.М.

Воропаева Е.В.

Дрожжин Н.А.

Жердева А.В.

Каптилова К.С.

Князьков С.Т.

Осинкин Е.А.

Похомов И.А.

Решетников П.Н.

Сизов К.Д.

Стрельников И.А.

Тельнов Ф.К.

Чермошенцев Д.А.

Шайдров Е.В.

 11 класс

Гильфанова Д.А.

Жаботинский К.А.

Колесникова К.С.

Логачева Е.Д.

Мачихин А.А.

Мелихов Д.А.

Никитин В.А.

Орехов С.В.

Орлов П.Г.

Шаповал А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство
  

 9 класс

 Болотина А.М.

Зарезина М.С

Карташова П.А

Подобедова А.А

Сиднев Д.О

Шинкарёв П.Д

 

 

 

 10 класс

 Белякова А.А

Воробьева М.О.

Иванова В.С.

Неплюева А.С.

Снегирева М.С

Яшина Т.К

 

 

 

 11 класс

 Богданова Л.А

Власова В.Б

Захарова Я.А

Кириенко А.В

Мантрова М.Г.

Ремизова Е.Д.

Сарычева А.В

Скворцова О.С

Шарова А.В

Экономика

 

9 класс

Блохина В.Ю.

Епифанов Д.О.

Зайцев В.О.

Зарезина М.С.

Иванов Е.В.

Клепов А.С.

Саликов А.В.

Титов Н.А.

 10 класс

Белякова А.А.

Дружинин А.В.

Клубникина С.В.

Князьков С.Т.

Куприна Е.А.

Оленева Т.М.

Чермошенцев Д.А.

 

 11 класс

Аверков А.П.

Никитин В.А.

Рыжков В.Б.

Семенов И.А.

Струков А.А.

 

 

 

 Физкультура

 Девушки

Андреева Е.Н.

Баженова А.А.

Баженова В.А.

Бармина А.И.

Городкова Е.С.

Демидова К.А.

Зеленова В.Д.

Ионина Ю.А.

Кудряшова Е.Н.

Ледовских Д.И.

Мещерякова Е.И.

Пахомова П.И.

Рыжкова Я.Л.

Савченко А.В.

Сапрыкина К.А.

Сидорова А.А.

Снегирева М.С.

Старинова С.Д.

Стародубова В.А.

Тамалинцева А.С.

Чудина Е. Е.

Чудина С.А.

Шимнюк И.М.

Щербинина Ю.В.

 Юноши

Анурьев И.В.

Кораблин И.С.

Корольков М.Е.

Коротков Н.С.

Курышев А.А.

Мордасов Е.Ю.

Петров Д.В.

Поляков И.В.

Пустовалов И.А.

Рязанов К.В.

Сабитов Д.В.

Свиридов А.Е.

Свиридов Д.О.

Симонов А.К.

Скворцов К.В.

Смородин Н.В.

Соломатин В.А.

Сторожев И.А.

Тарабукин Е.Р.

Туголуков М.Д.

Худяков Д.С.

Чернов А.В.

Щегров А.В.

 

 

     

 

     
Top
Сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий. Кликните на «X», чтобы согласиться с использованием «cookies» и больше не отображать это предупреждение. More details…