2018/19 учебный год

Работы победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году:


ПРАВО

 9 класс:

 Акимова В.В.

 Альбицкая Е.А.

 Баранова А.А.

 Снегтрева М.С.

 Харламова М.В.

 Шевченко В.В.

 Белякова А.А.

 Иванова А.А.

 Сысоева А.В.

 10 класс:

 Бурмистров А.А.

 Губанов А.А.

 Дерябина Е.И.

 Изгарев С.А.

 Кузнецов Г.А.

 Попытак Е.А.

 Сидоркина В.В.

 Степанов А.О.

 Струков А.А.

 Юрина А.О.

 Ястребова А.А.

 Кирш Д.Д.

 11 класс:

 Баженова А.С.

 Камышникова В.С.

 Курохтина О.А.

 Кэрэуш Н.И.

 Милосердова В.А.

 Паршина С.С.

 Солопов А.С.

 Фетисова Д.Р.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

 

 9 класс:

Знобинцева Е.С.

Тихонова П.А.

 10 класс:

Дубовицкая Е.А.

Колесникова В.В.

Лукина П.О.

Шатилова Е.С.

 

 11 классы:

Ерохин Д.В.

Лозовская Е.А.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

 9 класс:

Альбицкая Е.А.

Белянова А.А.

Знобищева Е.С.

Иванова В.С.

Крылова А.С.

Сысоева А.В.

Цветкова Д.Р.

Чибрикина С.В. 

10 класс:

Губанов А.А.

Изгарев С.А.

Прохоровская А.Г.

Семенов И.А.

Сенкевич С.А.

Чупракова В.Р.

Шарова А.

Шатилова Е.С.

Шашкова Я.А.

Юрина А.О.

 11 классы:

Лиходеевская М.А. 1  2

Осипенко М.Д. 1  2

Паршина С.С. 1  2

Савельева Ю.Н. 1  2

Фетисова Д.Р. 1  2

Шаришорина Т.А. 1  2

Баженова А.С.

Ермакова А.А.

Камышникова В.С.

Милосердова В.А.

Николаев К.Ю.

Солопова Е.Г.

Старичкова О.О.

Трушина М.А.

 ОБЖ

   

9 класс:

Вальдман И.П.

Ветрова О.П.

Винокурова К.Д.

Котлов А.Р.

Левыкина О.В.

Макаров Д.А.

Стародубова А.А.

10 класс:

Айзман Е.И.

Константинова А.Д.

Поханова П.И.

Рыбалкин В.А.

Скворцов К.В.

Курышев А.А.

Боев Д.Ю.

Изгарев С.А.

Хохлова А.Д.

Сапрыкина К.А.

11 классы:

Иванов А.С.

Горшков Р.О.

Завершинская С.В.

Калашников П.С.

Козадаева В.С.

Константинов Д.С.

Хворов А.В.

Яковцев Д.А.

ИСКУССТВО

   

 9 класс:

Воробьева М.О.

Неплюева А.С.

Сенаторова Н.В.

Чурикова А.А.

10 класс:

Кириенко А.В.

Мантрова М.Г.

Поликарпова Е.А.

Богданова Л.А.

Власова В.Б.

Сидоркина В.В.

Шарова А.В.

Поликарпова А.А.

11 классы:

Макарова М.М.

Смирнова Е.А.

Сушкова В.А.

Чернышова П.А.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

  

9 класс:

 Кортков Н.С.

 Ледовских Д.И.

 Рыжкова Я.Л.

 Тамалинцева А.С.

 10 класс:

 Баев Д.Ю.

 Порядина Е.А.

 Скворцов К.В.

 Старикова С.Д.

 Сторожев И.А.

 Тарабукин Е.Р.

Чернов А.В.

Шимнюк И.М.

11 классы:

 Ермилова Е.Г.

 Ерошин А.С.

 Завершинская С.В.

 Милосердова Е.А.

 Павлыгин Д.А.

 Перелыгин И.С.

 Порядина А.С.

 Селиванов К.В.

 Фирлов О.А.

 Яковцев Д.А.

 Яшпаров Е.Я.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

 9 класс:

 Васильев С.С.

 Гуськов Н.А.

 Чермошенцев Д.А.

 Шаламкова А.С.

 10 класс:

 Деревнин В.В.

 Дубовицкая Д.И.

 Захарова Я.А.

 Кирш Д.

 Китаева М.В.

 Кузнецова Л.А.

 Михайлова Н.А.

 Мурашов К.Э.

 Струков А.А.

 Ульев А.А.

 Шатин В.С.

Шибков Д.Д.

 11 классы:

 Баженова А.С.

 Базылева Е.А.

 Бренева А.О.

 Вартанян М.Г.

 Герасимова А.А.

 Давыдова В.С.

 Ермакова А.Р.

 Жирнова О.А.

 Звездин Е.Р.

 Камышникова В.С.

 Кирюшина А.В.

 Климанов Д.В.

 Мячин К.А.

 Погодина А.А.

 Шаришорина Т.А.

ГЕОГРАФИЯ 

9 класс:

 Васильев С.С.

 Горбаченков А.С.

 Пустовалов Ф.А.

 Шаламкова А.С.

 Белякова А.А.

10 класс:

 Базылева Е.А.

 Беляков М.Р.

 Кабочкин С.А.

 Нащекина Ю.А.

 Сенкевич С.А.

 Соловей Д.А.

 Струков А.А.

 Шатилова Е.С.

Шатин В.С.

 11 классы:

 Асланов З.К.

 Волков М.П.

 Гродинский А.С.

 Долотов Д.Р.

 Заводнов А.С.

 Иванов А.С.

 Иванова М.С.

 Ильин В.С.

 Кручинин П.А.

 Кузнецова А.О.

 Лынник Д.А.

 Сердюков М.С.

МАТЕМАТИКА 

9 класс:

 Аксенов Д.А.

 Астахов Н.А.

 Бобылева Е.Ю.

 Васильев С.С.

 Воропаев И.А.

 Жердева А.В.

 Каптилова К.С.

 Никифорова А.Р.

 Пахомов И.А.

 Терентьев А.О.

 Туровская Е.А.

 Шаламкова А.С.

10 класс:

 Васин Д.Р. 1  2

 Гильфанова Д.А. 1  2

 Климов А.И. 1  2

 Логачева Е.Д. 1  2

 Мешков Д.А. 1  2

 Орехов С.В. 1  2

 Орлов П.Г. 1  2

 Родионов Р.О. 1  2

 Ситаева И.И. 1  2

11 классы:

 Звездин Е.Р. 1  2

 Иванова А.В. 1  2

 Истомин А.Ю. 1  2

 Коломин И.А. 1  2

 Коняхина М.В. 1  2

 Кулагин Я.Д. 1  2

 Лиходиевская М.А. 1 2

 Новгородов Е.О. 1  2

 Попов Д.М. 1  2

 Родионова Д.А. 1  2

 Рязанов И.А. 1  2

 Сажнева А.С. 1  2

 Смирнов М.А. 2

ЭКОЛОГИЯ 

9 класс:

 Дутов М.

 Ермакова И.

 Романова А.

 Семкин С.

10 класс:

 Головашина С

 Ежова Е.

 Лутовина И.

 Осинкина И.

 Родионов Р.

 Самсонова М.

11 классы:

  Борзенко Н.

 Ермилова Е.

 Иванов Я.

 Пустовалова П.

 Синельникова О.

 Холошенко И.

ТЕХНОЛОГИЯ  

 9 класс (девушки):

 Белокова Е.С

 Гребенникова Е.С.

 Карпова С.А.

 Семина С.И.

 Татарко С.М.

9 класс (юноши):

 Грачев А.И.

 Забавников Д.С.

 Карнаухов М.Г.

 Объедков Д.В.

 Стеганцов В.А.

 10-11 классы:

 Иванова М.

 Кострикина И.В.

 Кусков Д.В.ЛИТЕРАТУРА 

9 класс:

 Голованова А.В.

 Бодрова Т.И.

 Иванов Т.В.

 Костенко Д.Ю.

 Кострикина Т.А.

 Крылова А.С.

 Левыкина О.В.

 Макаров Д.А.

 Проскурякова Е.В.

 Сысоева А.В.

 Шаламкова А.С.

10 класс:

 Автамонова А.Н.

 Баженова А.Р.

 Кожемяко Ю.В.

 Крючкова В.В.

 Печатнова А.С.

 Порядина Е.А.

 Рыжкова В.Б.

 Струкова В.В.

 Сысоева Ю.В.

 Фролова А.А.

 Часовая И.Д.

11 класс:

 Архипова А.П.

 Емельянцева А.В.

 Кирюшина А.В.

 Котченко К.Д.

 Лазаренко О.И.

 Любимова К.И.

 Михайлова Н.В.

 Назарова Д.Ю.

 Николаева А.И.

 Сушкова В.А.

 Фролова П.А.

 Шмакова А.В.

АСТРОНОМИЯ  

9 класс:

 Никифорова А.Р.

 Пчелинцева А.В.

 Стародубова А.А.

 10 класс:

 Майорова А.В.

 Мусаев А.Х.

 Акользин И.И.

 Дмитриевцев Ю.А.

 Рыжков В.Б.

 Сенкевич С.А.

11 класс:

 Гараев А.В.

 Закурнаев Д.А.

 Истомин А.Ю.

 Лобков Д.С.

 Павлыгин Д.А.

 Сиднев А.А.

 Эйвазова Т.И.

 ИСТОРИЯ 

 

 9 класс:

 Скотин М.С.

 Белякова А.А.

 Замятин Ю.М.

 Яшина Т.К.

 Цветкова Д.Р.

 Федорова Е.М.

 Иванова В.С.

 Сысоева А.В.

 Баранова А.А.

 Саградян К.А.

 

10 класс:

 Капичников Т.И.

 Кондрашова Е.В.

 Струков А.А.

 Чепракова В.Р.

 Шатилова Е.С.

 Васильев Ф.А.

 Киреев М.П.

 Конкина С.П.

 Пушкарева А.А.

 Сенкевич С.А.

 Кузнецова И.А.

 

 11 класс:

 Храпян Д.А.

 Шаришорина Т.А.

 Гродинский А.С.

 Пушкина А.С.

 Сердюков М.С.

 Николаев К.Ю.

 Антипов А.А.

 Ерин Е.А.

 РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

9 класс:

 Белякова А.А.

 Попова А.А.

 Сысоева А.В.

 Титов М.Р.

 Туровская Е.А.

 

10 класс:

Васюкова А.А.

 Шатилова Е.С.

 Васильев Ф.А.

 Кожемяко Ю.В.

 Кондрашова Е.В.

 Сенкевич С.А.

 Подобедова У.А.

 Балакова А.А.

 Кузнецова И.А.

 Гербер А.А.

 Мордасова Т.А.

 Чепракова В.Р.

 Мамонтова А.А.

 Скворцова О.С.

 Смольникова С.Ю.

 

 11 класс:

 Авдошина С.А.

 Баженова А.С.

 Ермакова А.Р.

 Камышникова В.С.

 Климова В.О.

 Котова А.И.

 Кузнецова А.Р.

 Назарова Д.Ю.

 Сергин В.

 Чернышова П.А.

 Языков Д.С.

 Кондаурова К.С.

 ФИЗИКА

9 класс:

 Никифорова А.Р.

 Шаламкова А.С.

 Аксенов Д.А.

 Бобылева Е.Ю.

 Туровская Е.А.

 Астахов Н.А.

10 класс:

 Дмитриевцеы Ю.А.

 Майорова А.В.

 Орлов П.Г.

 Рыжкова В.Б.

 Сенкевич С.А.

11 класс:

 Жидков Н.С (1)  Жидков Н.С (2)

 Заводнов А.С. (1Заводнов А.С. (2)

 Истомин А.Ю.(1)  Истомин А.Ю.(2)

 Попов Д.М. (1)  Попов Д.М. (2)

 Самойлов М.А. (1) Самойлов М.А. (2)

 Тараев А.В. (1) Тараев А.В. (2)

 ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

9 класс:

 Романова А.Б.

Сергиенко Д.Д.

10 класс:

 Ильина В.

 Булычева В.Г.

 Есикова К.М.

 Попова Е.И.

 11 класс:

 Маняхин И.

 Анохина А.В.

ЭКОНОМИКА

9 класс:

Белякова А.А.

Блохина В.Ю.

Голованова А.В.

Корскова Т.С.

Оленева Т.М.

Скрипцова И.Е.

10 класс:

Аверков А.П.

Губанов А.А.

Осинкина И.В.

Семенов И.А.

Струков А.А.

Хапров И.А.

11 класс:

Борзых Е.А.

Лиходиевская М.А.

Меркулова В.С.

Немова А.Ю.

Новгородов Е.О.

Осиленко М.Д.

Радионова Д.А.

ХИМИЯ 

9 класс:

Машкова А.К.

 Свинцова А.В.

 Романова А.Б.

 Уваркина А.А.

10 класс:

 Кудинов Д.И.

 Скляр Е.Ю.

 Фомичева Е.В.

 Иванникова М.А.

 Колодин К.С.

 Куцевалова У.А.

Ежова Е.В. 1. 2

 11 класс:

Баранова М.М. 1, 2

 Барк К.А. 1. 2

 Борзенко Н.И. 1. 2

 Корытникова В.А. 1. 2

 Кострюкова А.А. 1. 2

 Петрова А.В. 1. 2

 Расюкевич Я.А. 1. 2

 Холошенко И.В. 1. 2

 Шибкова А.А. 1. 2

Top
Сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий. Кликните на «X», чтобы согласиться с использованием «cookies» и больше не отображать это предупреждение. More details…